İMR Elektrik Mühendislik olarak, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak ve sektörümüzde lider kuruluş olmak amacıyla;

  • Faaliyetlerimizin her alanında, kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanlarımızın gelişimine önem vererek ve çalışan motivasyonu ve memnuniyetini sağlayarak uzun dönemli birlikteliği,
  • İşveren ve tedarikçilerimizle sağlam temellere, açıklık ve dürüstlüğe dayanan uzun dönem işbirliğini,
  • Ulusal ve uluslararası, yasal gerekliliklere uyumlu hareket etmeyi,
  • Her bölüm için etkin eğitim uygulamalarını,

  Ve çalışanlarımızın tam katılımı ile her alanda kalite elde etmeyi ve müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunmayı taahhüt ediyoruz.